Homepage Visual

Waterberging Volkerak-Zoommeer

Opdrachtgever: Van der Straaten
Materiaal / product Onderwater-beton
Jaar 2015
Algemene informatie

In opdracht van Aannemingsmaatschappij B.V. Van der Straaten is BC West-Brabant begonnen met het aanleveren van onderwaterbeton voor het project Waterberging Volkerak-Zoommeer.

Deze stort is onderdeel van de 34 projecten van Ruimte voor de Rivier van Rijkswaterstaat, de waterberging is vanaf 2016 inzetbaar.

Bij een westerstorm, gesloten stormvloedkeringen en een hoge waterstand op de rivieren wordt de waterberging ingezet. Dit zorgt voor een verlaging van de waterstand met 50 centimeter op het Hollandsch Diep. Gemiddeld is de kans dat de waterberging wordt ingezet één keer in de 1400 jaar. Maar dat kan over vijf, twintig of honderd jaar het geval zijn.

De waterberging, met een oppervlakte van 8.300 hectare, zorgt ervoor dat het benedenrivierengebied in Zuid-Holland en Noord-Brabant onder extreem hoge rivierafvoer en storm veilig en droog blijft.