Ericalaan Bergen op Zoom

De Ericalaan maakt onderdeel uit van de grootscheepse transformatie van de wijk Gageldonk. Samen met Lithos bouw & ontwikkeling realiseert Stadlander 55 appartementen aan de Ericalaan in een mix van sociale huur, huurwoningen in de vrije sector en koopappartementen. Alle huurappartementen zijn levensloopbestendig uitgevoerd en zijn gebouwd via het principe van Nul-op-de-Meter (NOM).

Project informatie


Opdrachtgever: Lithos Bouw

Realisatie: 2019