Homepage Visual

Mauritshof

Opdrachtgever: V Agtmaal
Materiaal / product Beton
Jaar 2015
Algemene informatie

Voor het Mauritshof in Klundert is BC West-Brabant begonnen met het aanleveren van beton.

De Mauritshof in Klundert ondergaat op dit moment een grote metamorfose. Een groot deel van het pand is gesloopt en wordt op dit moment opnieuw opgebouwd. In de nieuwbouw komen 53 nieuwe huurappartementen, verhuurd door Brabantse Waard en drie woongroepen van Surplus.

Oude situatie
De Mauritshof in Klundert staat bekend om haar verzorgingskarakter. In de loop der jaren is het gebouw steeds uitgebreid met diverse bouwblokken. Het grootste gedeelte van het complex voldoet niet meer aan de eisen van de huidige tijd. Het gebouw is sterk verouderd en aan vervanging toe. Ook heeft de nieuwe wet ‘scheiden wonen en zorg’ er toe geleid dat het complex een ander karakter krijgt: een woonkarakter, in plaats van een verzorgingskarakter.
 
Sloop
Het gebouw bestaat uit diverse bouwblokken (flats). Twee blokken aanleunwoningen, flat 6 en 8, blijven gehandhaafd en krijgen een nieuwe uitstraling aan de buitenzijde. De overige bouwblokken van het complex worden gesloopt.
 
Nieuwe situatie
In het nieuwe complex wordt door Surplus een zorgafdeling (PG-afdeling met 24 plaatsen) gehuurd. Ook zal Surplus voor bewoners en omwonenden dagactiviteiten organiseren in de ontmoetingsruimte en indien gewenst, zorg aan huis leveren. De zorgappartementen die Brabantse Waard aan Surplus verhuurden, verdwijnen. Brabantse Waard verhuurt in het nieuwe complex 53 appartementen. Indien zorg aan huis gewenst is, kan deze geleverd worden door Surplus. U hoeft dus nog geen zorgbehoefte te hebben om in aanmerking te komen voor een huurappartement in het nieuwe complex.

Aantal woningen
In het nieuwe gebouw komen 45 huurappartementen (sociale huur), 8 huurappartementen (dure huur), 24 PG-plaatsen (gehuurd door Surplus Zorg) en een ontmoetingsruimte. Surplus levert de zorg en dagactiviteiten.
 
Oplevering
Start bouw medio 2014, verwachte oplevering is begin 2016.
 
Duurzaam bouwen
In het nieuwe gebouw komen onder andere zonnecollectoren. De opgewekte elektriciteit wordt gebruikt voor de liften en (LED)verlichting in de algemene ruimtes.