Homepage Visual

Lichtbeton

Betonmortel met een volumieke massa < 2.000 kg per m3 wordt lichtbeton genoemd. Normaal gesproken wordt een hard en grof toeslagmateriaal gebruikt in de samenstelling van beton, bijvoorbeeld grind. Bij lichtbeton wordt dit toeslagmateriaal vervangen door een materiaal met een lagere volumieke massa.

 

Bij een volumieke massa < 1.500 kg per m3 spreken we vaak van schuimbeton. In deze toepassing wordt het toeslagmateriaal vervangen door fijn verdeelde lucht.

 

Het verlagen van de volumieke massa zorgt voor belangrijke wijzigingen in de eigenschappen van het beton. Deze wijzigingen richten zich met name op sterkte, isolerend vermogen en duurzaamheid. Daarnaast kan het invloed hebben op de verwerking van beton. Lichtbeton kan ingedeeld worden in grofweg drie groepen met eigen kenmerken:

  • Lichtbeton met een volumieke massa van 500 kg per m3 tot 1.000 kg per m3
  • Lichtbeton met een volumieke massa van 1.000 kg per m3 tot 1.500 kg per m3
  • Lichtbeton met een volumieke massa van 1.500 kg per m3 tot 2.000 kg per m3

 

Toepassingen

Deze betonsoort laat zich uitstekend gebruiken voor renovaties in bestaande constructies, maar ook in funderingen of specifieke weg- en waterbouwconstructies.