Homepage Visual

Certificering

De productie van betonmortel is een gewaarborgd proces dat onder KOMO-keur plaatsvindt. Dit certificaat is een verklaring dat een product of proces voldoet aan de in dat certificaat vastgelegde specificaties.

 

Voor zowel producenten als afnemers kan certificatie kostenbesparend werken: Een onafhankelijke en deskundige certificatie-instelling (BMC) controleert op basis van vaste richtlijnen en normen de grondstoffen en bouwmaterialen en geeft de certificaten af. Certificatie-instellingen worden erkend door de Raad voor Accreditatie.

 

Veel grondstoffen en bouwmaterialen worden in Nederland geleverd onder dit KOMO-productcertificaat. Dit geeft extra zekerheid; er is dan immers sprake van een controle van de producent door een onafhankelijke certificerende instelling. In dit geval kan de afnamecontrole in het algemeen worden beperkt tot afleverdocumenten soms aangevuld met een visuele controle.

 

De Betoncentrale West-Brabant is aangesloten bij VOBN, brancheorganisatie voor de betonmortelindustrie, en is verplicht om onder KOMO-keur te leveren.