Homepage Visual

Vermelding NL-BSB certificaat op afleverbonnen

Datum: 05-06-2012 Terug naar nieuwsoverzicht

Vanaf 1 februari 2012 dekt het KOMO certificaat niet langer de milieuhygiënische cerificatie af in het kader van het Besluit bodemkwaliteit. Hiervoor is een apart NL-BSB certificaat door ons ontvangen, gebaseerd op de BRL 9838. Het NL-BSB certificaat geldt voor alle betonmortel welke De Mark levert onder het KOMO certificaat. Op de afleverbonnen van De Mark wordt vanaf 1 februari naar dit NL-BSB certificaat verwezen, door vermelding van het NL-BSB certificaat evenals de term “Vorhoudende Bouwstof”.

Meer informatie:
  • Eisen Besluit bodemkwaliteit
    De kwaliteit van een bouwstof moet worden aangetoond met een mlieuhygiënische verklaring. Partijkeuring is geen bruikbaar bewijs voor btonmortel om de smpele reden dat betonmortel niet in voorraad kan worden geproduceerd. De erkende kwaliteitsverklaring (het NL-BSB certificaat) en de Fabrikant Eigen Verklaring (FEV) blijven als mogelijke bewijsmiddelen over.

 

  • NL-BSB certificaat (Splitsing binnen het besluit bodemkwaliteit)
    Met ingang van 2009 moeten alle regelgevingen met een publiekrechtelijk karakter ter notificatie aan de Europese Unie worden aangeboden. Deze verplichting leidt tot de invoering van een beoordelingsrichtlijn die aansluit op het Besluit bodemkwaliteit.

 

 

Om die reden is besloten de BRL 1801 te splitsen. De BRL 1801 voor de civieltechnische eigenschappen van betonmortel en de BRL 9338 voor de milieuhygiënische. Dit leidt er toe dat naast KOMO certificaten ook een NL-BSB certificaat wordt afgegeven en de bedrijven naast het KOMO logo ook het NL-BSB logo op de afleverbonnen van betonmortel zullen moeten aanbrengen wanneer de betonmortel wordt verwerkt in betonconstructies die in aanraking komen met bodem en/of oppervlaktewater.

 

De notificatie van BRL 9338 heeft plaatsgevonden en deze beoordelingsrichtlijn is aanvaard en in de Regeling bodemkwaliteit opgenomen. Vanaf 1 februari 2012 dekt het KOMO certificaat niet langer de milieuhygiënische certificatie af in het kader van het Besluit bodemkwaliteit. Daarvoor heeft u een apart NL-BSB certificaat nodig gebaseerd op BRL 9338. Het NL-BSB certificaat geldt voor alle betonmortel welke u onder KOMO certificaat mag leveren.

 

Artikelen m.b.t. NL-BSB:

 

Fabrikant Eigen Verklaring (FEV)

Een FEV is de verklaring van een producent en krijgt geen aparte erkenning door de overheid, in tegenstelling tot een KOMO-productcertificaat. Een KOMO-productcertificaat wil zeggen dat een product voldoet aan relevante wetgeving (Bouwbesluit en/of Besluit bodemkwaliteit) en/of privaatrechtelijke afspraken.

 

Deze certificaten zijn, mits als zodanig geregistreerd bij Bodem+ en SBK, door de overheid erkend. Een continue kwaliteitscontrole door een daartoe erkende certificeringsinstelling (preventief) vindt in dat kader plaats.

 

Meer informatie: